Bir şirkətin uğurlu olması və rekord qıran satış hədəflərini ödəməsi üçün düzgün marketinq strategiyasının qurulması əhəmiyyətli bir addımdır. Hər hansı bir şirkətin nailiyyətli və effektiv marketinq strategiyası quraraq təmsil edildiyi qrup səviyyəsinin üstünə çıxmaq mümkündür.

Marketinq strategiyası, şirkətin hədəf bazarını məhdudlaşdırmaq və müştərilərin tələbini ödəmək üçün girişilən addımların cəmi olduğu bir planlamadır. Bu məqamda əhvalların, biznesin məzmununun və maliyyə situasiyasının analiz edilməsi əhəmiyyətli olan ilk mərhələlərdən biridir.

Marketinq Strategiyasının Əhəmiyyəti

İstehsalçı şirkətlər üçün uyğun, işləyən bir marketinq strategiyası, uğurlu bir işin əsasını təşkil edir. Bu strategiya, şirkətin müəyyən məqsədlərini özlərində birləşdirərək, bazarın və müştərilərin tələblərini dəyərləndirir və hərəkət planı hazırlayır.

Marketinq strategiyası, şirkətin layihələrini və dərmanları müştərilərə necə təqdim edəcəyini dəqiqləşdirir. Bu, doğru bazar segmentində yaratılan, effektiv reklam və fəaliyyət planlarıyla nəticələrin əldə edilməsini təmin edir.

Ən önəmli mərhələlərdən biri, şirkətin mövcud mövqeyini müəyyənləşdirərkən, bazarın və rəqabətçilərinin təhlilini aparmaqdır. Bu sayədə hədəf bazarı və onun təbii xüsusiyyətləri daha yaxşı başa düşülür və şirkət tərəfindən seçilən strategiya nəticə verən, uğurlu olur.

Azərbaycan bazarında da effektiv marketinq strategiyası, xüsusilə müəyyən nişaya həvalə olunan işlər üçün konkret nəticələr verir. Düzgün tətbiq edildikdə, bu strategiya şirkətin imicini artırır, müştərilərin maraqlarını qazanır və rekord qazanc əldə edir.

Hədəf Bazarın Təhlili

Marketinq strategiyası uğurlu olmaq üçün, bir şirkətin hədəf bazarını dəqiq şəkildə anlamaq əsas şərttir. Hədəf bazarın təhlili, bir şirkətin potensial müştərilərini və onların preferanslarını anlamağa kömək edərək, doğru marketing taktikaları, məhsul və xidmətlər təklif edə bilər.
Bu təhlil prosesində aşağıdakı məlumatlar toplana bilər:

 • Demografik məlumatlar – yaş, cins, məkan, məhsul və xidmətlərə maraq və s. kimi faktorlar
 • Bazar segmentasiyası – müştəriləri qruplaşdırmaq və onlara uyğun təkliflər vermək
 • Tərəfdaşlar və rəqiblər – bazar payı, rəqiblərin faizləri, müştərilər arasında bəslənən məhsul və xidmətlər
 • Müştəri tələbləri və istəkləri – müştərilərin tələblərini anlamaq və məhsul və xidmətləri buna uyğun fasilətləndirmək
 • Hədəf bazarın təhlili, şirkətin marketing strategiyasının bir neçə əsas mərhələsini həyata keçirmək üçün əhəmiyyətli bir anlayış təmin edir. Bu mərhələlər, hədəf bazarın təhlili, rəqabət üzrə analiz, SWOT təhlili, marketinq məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və marketinq kanallarının seçilməsidir.

Rəqabət Üzrə Analiz

Marketinq strategiyasının effektivliyini təmin etmək üçün rəqabətin dəqiq bir şəkildə analiz edilməsi çox əhəmiyyətlidir. Rəqabət analizi, şirkətin mövqeyini və müəyyən etdiyi hədəfləri nəzərdən keçirmək üçün əhəmiyyətli məlumatlardır. Bundan əlavə, rəqabət analizi şirkətin güclü və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsinə kömək edir.

Lider olaraq qəbul edilən rəqəmsal marketinq performansı və tədbirləri, şirkətin rəqabət qruplanmalarının nəyi etibarilə uğurlu və ya uğursuz olduğunu anlamağa kömək edir. Bu analiz, şirkətin mövqeyini təyin edərək, səmərəli strateji hazırlamaq və konkret hədəflər qoymaq üçün önəmli bir bazadır.

Rəqabət analizi apararkən aşağıdakı aspektləri dəyərləndirmək vacibdir:

 • Şirkətin mövcud rəqabət ortamında algısı və mövqeyi
 • Rəqabət şəbəkəsindəki şirkətlərin hərəkətləri və strategiyaları
 • Rəqabət şirkətlərinin güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirmək
 • Rəqabət şirkətləri ilə müqayisədə şirkətin üstünlük bölgüsünün anlaşılması
 • Rəqabət şirkətləri ilə müqayisədə pazarda boşluqların və fırsatların gözlənilməsi
 • Rəqabət üzrə analiz, şirkətin marketinq strategiyasının idarə edilməsinə dair müəyyənlik yaratmaq və istiqamətlənmək üçün əhəmiyyətli bir giriş addımıdır.

SWOT Təhlili: Güclü və Zəif Tərəflərin Anlaşılması

Şirkət üçün bir marketinq strategiyasının effektiv olmasının əsas şərtlərindən biri SWOT təhlilidir. SWOT, Şəbəkə Xüsusiyyətləri (Strengths), Zəifliklər (Weaknesses), Fırsatlar (Opportunities) və Təhdidlər (Threats) kimi faktorların bir şirkətin hazırkı vəziyyətinin və perspektivinin bir təhlili ilə bağlıdır.

Güclü tərəflər şirkətin fərdi və ya məhsulun üstünlükləridir. Bu, şirkətin rekordları, mükəmməl keyfiyyəti, müştəri fərziyyətliliyi, mühüm müştəri əlaqələri kimi prioritetləri əhatə edir.

Zəif tərəflər isə şirkətin fərdi və ya məhsulun çevrəsində hassas prosesdə olan hər hansı bir zəhləmli xarakteristikadır. Bu, məhsulun keyfiyyət problemi, həvəskarlığın azlığı, nəzarətın çətin olması, və ya əlaqələrin əsaslarına vurulma ehtiyatlılığı kimi məsələləri şərhləyə bilər.

Bu analiz şirkətin bazarının fırsatlarını və təhlükələrini də ehtiva edir. Fırsatlar, iç düşmənlərin yeni bir sektorunu artırmaq və genişləndirmək üçün uyğun bir zamanı və prosesdir. Beləliklə, bir məhsulun ya da xidmətin yeni bir növü, mövcud bazarın müştəri tələblərinə daha yaxın faktorlar, rəqəmsal inkişaf kimi perspektivləri əhatə edir.

Təhdidlər isə şirkətin büdcələri, məhsulun yerli sərmayə ilə digər məhsullar arasında emalıdır. Məsələn, bazarın dəyişən təhlili, miqdarı, kredit šanslarının az olması, yeni şirkətlərin quran böyük məhsulun qarşısını almaq üçün bəhanələri və ya mövcud müştəri tələblərində dəyişikliklər kimi hər hansı vəziyyətlər şirkətin sabitə sərmayəsini ehtiyatlı faktorlarla təhdid edə bilər.

Marketinq Məqsədlərinin Müəyyənləşdirilməsi

Marketinq məqsədləri, şirkətin uğurlu bir şəkildə hədəf bazarına çatmaq üçün müəyyənləşdirdiyi hədəflər və planlar kimi təsvir olunur. Müasir biznes dünyasında etibarlı və effektiv marketinq məqsədləri bərpası əhəmiyyətlidir.

Məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi şirkətin strateji planlayışının əsasını təşkil edir. Bu məqsədlər, şirkətin özündən, məhsullarından və müştərilərindən asılı olaraq dəyişə bilər. Marketinq məqsədləri beləci, şirkətin istədiyi nəticələrə çatmaq üçün qoymaq istədiyi konkret hədəflər və təlimatlar təmsil edir.

Şirkət, marketinq məqsədlərini müəyyənləşdirərkən iqtisadi və bazar şərtləri, müştərilər, müxtəlif məhsul və xidmətlərin təchizatı, qarşılıqlı münasibətlər və güc-zaaf tərəflərini də nəzərə alır. Bu, şirkətin hədəf bazarına nəzər salaraq strategiya formasında bağlı amilər və mövzu hakkında bir planın hazırlanmasına kömək edir.

Ümumiyyətlə, marketinq məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi şirkətin öncə məqsədini və susmaz müştəri tələblərini oyğunlaşdırmasına kömək edir. Buna görə də, bu proses strateji nəzarəti, konkurent analizləri və bazar araşdırmalarını həyata keçirməyi, şirkətin bazar payını artırmaq və fəaliyyət nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün dərhal tədbirlər almağa imkan verir.

Marketinq Kanallarının Seçimi

Əksər işletmələr üçün marketinq strategiyasının əsas məqsədi, müştərilərinə çatmaq və onları məhsullara və xidmətlərə çəkməkdir. Bu mənbələr isə fərqli marketinq kanalları vasitəsilə təmin edilir. İşlətdiyiniz marketinq kanallarının seçimi, hədəf bazarınızın cürbəcür tələblərinə uyğun olmalıdır.

Dijital marketinq

Dijital marketinq, son illərdə iş dünyasında böyük bir səslənən hal almışdır. İnternet və digər elektronik cihazlar vasitəsilə prospektlərə və müştərilərə çatmaq üçün müxtəlif onlayn kanallardan istifadə edilməlidir. Bu kanallardan bəziləri:

 • Axtarış motoru optimizasiyası (SEO): Veb səhifələri və içəriyi axtarış motorlarının organik axtarış nəticələrində daha yüksək sıralama almaq üçün optimize etmək.
 • Sosial media reklamı: Sosial media platformaları vasitəsilə targetləmək və reklamlar yerləşdirmək.
 • E-poçt marketinqi: Xüsusi təkliflər, promosiyalar və bülletenlər vasitəsilə müştərilərə e-poçt göndərmək.
 • Kəşfə dairəsi reklamları: İnternet brauzerlərdəki saytlarda göstərilən reklam bannerləri.

Ənənəvi marketinq kanalları

Hələ də ənənəvi marketinq kanalları çox təsirli ola bilər. Buradakı əsas məqsəd, müştəriləri hədəf bazarla bağlı hərəkətlərə gətirməkdir. İşlətdiyiniz ənənəvi marketinq kanallarından bəziləri:
Təqdimatlar və konfranslar: Müştərilərinizin də daxil olduğu dəyərli mövzuları açar və ətraflı şəkildə təqdim edin.
Gazetə və jurnallarda reklam: Məgainformasiya vasitələrini və spesifik mövzu ilə maraqlanan bənzər müştərilərin oxuduğu yayınları seçin.
Təqdimatlar və konfranslar: Müştərilərinizin də daxil olduğu dəyərli mövzuları açar və ətraflı şəkildə təqdim edin.
Direkt poçt: Müştərilərə xüsusi təkliflər, endirimlər və yeniliklər barədə məktublar göndərərək onları məhsullara çəkin.

Sosial media marketinq

Sosial media platformaları günümüzdə işlətişimdə və marketinqdə əhəmiyyətli bir rol oynayır. Sosial media marketinqi vasitəsilə şirkətinizin məhsullarını və xidmətlərini seçilmiş bazar segmentində daha geniş çevrəyə çatdıra bilərsiniz. Effektiv sosial media istifadəsi üçün:

 • Müssəlmanların vərdiş bölgüsünə uyğun olan sosial media platformalarını seçin.
 • Hədəf bazarınızın ən sıx istifadə etdiyi sosial media platformlarını tətqiq edin.
 • Keyfiyyətli və səliqəli məzmun yaradın və paylaşın.
 • Aktiv müştərilərinizi cəlb etmək üçün oxşar profillər və qruplarla iş birliyi edin.
 • Müsbət müştəri rəylərini vurğulayın və müştərilərinizlə əlaqələrinizi saxlayın.

Nəticələrin Ölçülməsi və Təhlili

Marketinq strategiyasının mükəmməl nəticələr verə biləcəyini evaluasiya etmək üçün nəticələrin ölçülməsi və təhlili əhəmiyyətli addımdır. Bu, şirkətin marketinq planının effektivliyini qiymətləndirərək, hədəfə rəvac gətirmək üçün zəruri məlumatlar verməyə kömək edir.

Nəticələrin ölçülməsi, çeşidlənmiş məlumatlardan istifadə edərək şirkətin marketinq siyasətinin uğurluluğunu qiymətləndirir. Bu, satışların və gəlirlərin artımı, marka bilinirliliyinin yüksəlməsi, müştəri həcmində artım və digər marketinq məqsədlərinin nəticələri barədə bilgi verir.

Təhlil etmək üçün nəticələri anlamaq və interpretasiyaları aparmaq əhəmiyyətlidir. Bu, mövcud marketinq strategiyasının effektivliyini dəqiqləşdirir və məqsədləri üzərindən keçirərək mükəmmələşdirmə imkanı yaradır. Müvafiq analizlər vasitəsilə şirkətin güclü və zəif tərəflərini tapmaq, emal etmək və potensial icraçılarda dəyişikliklər etmək üçün dəyərli məlumatlar əldə edə bilərsiniz.

Nəticələrin ölçülməsi və təhlili, şirkətin marketinq planını sürətləndirməyə kömək edir. Bu proses, şirkətin qarşısındakı nailiyyətləri və zəruri tədbirləri müəyyənləşdirməsi üçün gərəkli qiymətləndirmə və məlumatlar təmin edir.

Haydar Özkömürcü

Haydar Özkömürcü

Rəqəmsal Marketinq üzrə məsləhətçi

Leave a Reply